Privacyverklaring en wettelijke verantwoordelijkheid

In deze privacyverklaring leggen we uit hoe wij omgaan met uw persoonlijke gegevens: wat we verzamelen en waarvoor we ze gebruiken. We leggen ook uit hoe u uw gegevens kunt inspecteren, wijzigen of verwijderen. Wij vinden het belangrijk dat u hier goed van op de hoogte bent. Wij adviseren u deze verklaring aandachtig te lezen.

Verantwoordelijkheid voor privacy en wettelijke zetel

Verantwoordelijk voor deze site is Uitgeverij Oostenwind, Tweede Jacob van Campenstraat 101, 1073 XP Amsterdam, geregistreerd bij de Kamer van Koophandel van Amsterdam onder nummer 65070453.

De functionaris gegevensbescherming bij Uitgeverij Oostenwind is Bram Vermeer, die via e-mail bereikbaar is: privacy at oostenwind dot org.

Uitgeverij Oostenwind en privacy

Uitgeverij Oostenwind is een onafhankelijke uitgever. Wij bieden allerlei soorten producten en diensten aan, onder andere via onze websites. We verwerken privacygevoelige informatie, ook wel persoonlijke gegevens genoemd. In sommige gevallen werken we samen met andere organisaties of bedrijven bij het uitvoeren van onze diensten.

We verwerken en beveiligen persoonlijke gegevens zorgvuldig. We houden ons aan de vereisten van de Nederlandse privacywetgeving. Dat betekent bijvoorbeeld dat we:

 • de doeleinden waarvoor wij persoonsgegevens verwerken duidelijk vermelden; we doen dit op het moment dat we uw persoonlijke gegevens opvragen en via deze privacyverklaring.
 • u vooraf om toestemming vragen om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waar uw toestemming vereist is;
 • het verzamelen van persoonsgegevens beperken tot alleen die gegevens die nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld. Als we meer vragen dan nodig is, doen we dat alleen met uw uitdrukkelijke toestemming. In dat geval leggen we duidelijk uit waarom we om deze aanvullende informatie vragen;
 • uw gegevens niet aan derden doorgeven, tenzij dit noodzakelijk is om de gevraagde diensten te verlenen of wanneer we hiertoe wettelijk verplicht zijn;
 • afspraken maken met derden, met wie we uw gegevens delen, om er onder andere voor te zorgen dat ze niet voor andere doeleinden worden gebruikt;
 • passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonlijke gegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die namens ons persoonsgegevens verwerken.

Gebruik van persoonlijke gegevens

Wanneer u onze diensten gebruikt of onze producten bestelt, laat u bepaalde informatie bij ons achter. Dat kunnen persoonlijke gegevens zijn. We verwerken niet altijd alle onderstaande gegevens. Dat hangt af van de diensten en producten die u wilt gebruiken. Als het niet nodig is om speciale of gevoelige persoonlijke gegevens te verwerken, vragen wij u ook niet om deze gegevens.

Afhankelijk van de diensten en functionaliteiten die u gebruikt, kunnen wij de volgende persoonlijke gegevens van u verwerken:

 • e-mailadres;
 • geslacht;
 • IBAN;
 • informatie die u zelf invoert in een open veld, zoals een bericht in een contactformulier;
 • naam en adresgegevens;
 • telefoonnummer;
 • vragen die u ons stelt of rapporten die u aan ons opstuurt.

We verwerken uw persoonlijke gegevens voor een of meer van de volgende doeleinden
(afhankelijk van welke diensten of functionaliteiten u gebruikt):

 • om u de mogelijkheid te bieden producten via onze websites te bestellen en gebruik te maken van al onze diensten.
 • om uw bestelling te verwerken en u te informeren over de voortgang.
 • om te voldoen aan wettelijke verplichtingen, bijvoorbeeld voor belastingaangiften.
 • om uw aanvraag te verwerken.
 • om uw klacht of uw reactie op een klacht te verwerken of om u daarover te benaderen.
 • om erachter te komen welke onderwerpen relevant zijn voor consumenten en om te bepalen welke producten of diensten we leveren of hoe we deze kunnen verbeteren.
 • om met u te communiceren door het versturen van elektronische nieuwsbrieven of e-mail.
 • om u gepersonaliseerde nieuwsbrieven te sturen op basis van uw interesses.
 • om uw gegevens te verwerken voor mogelijke deelname aan acties, zodat we u kunnen bereiken wanneer u iets hebt gewonnen, om uw vragen te beantwoorden of om uw klachten af te handelen via sociale media, e-mail, per post of per telefoon.
 • om onze websites te verbeteren.

Back-up van (persoonlijke) gegevens

We maken reservekopieƫn van onze IT-systemen zodat we die kunnen repareren als onze systemen om welke reden dan ook falen. We zijn ook verplicht om uw persoonlijke gegevens naar behoren te beschermen en die te kunnen herstellen als onze systemen falen.

We beseffen dat ondanks onze inspanningen een dergelijk falen ook met ons kan gebeuren. Als er een beveiligingsincident is of als een ICT-systeem vastloopt, zullen wij onze gegevens, inclusief uw persoonlijke gegevens, herstellen. We verwerken vervolgens alle verzoeken om wijziging of verwijdering van persoonlijke gegevens om ervoor te zorgen dat we geen persoonlijke gegevens herstellen die we niet mogen bezitten.

Gegevens delen met derden

Wij zullen de informatie die u verstrekt met derden delen, als dit noodzakelijk voor de levering van de bestelde producten of diensten die u hebt aangevraagd. Wij gebruiken bijvoorbeeld een derde partij voor de verwerking van elektronische betalingen in onze webshop en we geven uw gegevens door aan postdiensten om de bestelling aan u te bezorgen.

Wanneer we uw gegevens aan een derde partij verstrekken, zorgen wij er onder andere voor (met een ondertekende overeenkomst) dat uw gegevens niet voor andere doelen zullen worden gebruikt.

We zijn het er ook mee eens dat uw gegevens worden verwijderd zodra ze niet langer nodig zijn.

Behalve voor deze doelen zullen we geen informatie over u aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht is. Het is bijvoorbeeld mogelijk dat de autoriteiten ons om informatie vragen in het kader van fraudeonderzoek. In dat geval zijn wij wettelijk verplicht om uw gegevens te verstrekken.

Cookies

Cookies zijn kleine tekstbestanden die een website op uw computer, tablet of mobiele telefoon kan plaatsen op het moment dat u een website bezoekt. Deze cookies bevatten informatie over uw websitebezoek. Met cookies kan een website bijvoorbeeld bijhouden welke producten u in het winkelmandje heeft van een webshop. Dat maakt het eenvoudiger om ze te bestellen.

Bij het verzamelen van gegevens gebruiken we alleen cookies als deze technisch noodzakelijk zijn, bijvoorbeeld om ervoor te zorgen dat een bestelling probleemloos verloopt. Dit zijn zogenaamde functionele cookies. Wanneer deze cookies nodig zijn, plaatsen we ze altijd. Deze zijn nodig om de website goed te laten functioneren.

Serverlogbestanden

De aanbieder van onze websites verzamelt en slaat informatie op in zogenaamde serverlogbestanden. Dit is informatie die uw browser automatisch naar ons verzendt. Het verzamelen en opslaan ervan is noodzakelijk voor een goede werking van de website. Deze informatie wordt opgeslagen:

 • browsertype en browserversie
 • gebruikte besturingssysteem
 • verwijzende URL
 • hostnaam van de uw computer
 • tijd van het serververzoek
 • IP adres

Deze gegevens worden niet samengevoegd met andere gegevensbronnen.

Tools van derden voor websites

Onze websites gebruiken geen gegevens van websites van derden, zoals lettertypen of scripts. Door onze websites te bezoeken, downloadt u alleen gegevens van servers die waarover wij de controle hebben.

Beveiliging en gegevenstoegang

We nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeoorloofde toegang tot uw persoonlijke gegevens te beperken. Hiervoor hebben we een informatiebeveiligingsbeleid. Op deze manier zorgen we ervoor dat alleen die personen toegang hebben tot de gegevens die deze nodig hebben, dat de toegang tot de gegevens wordt beschermd en dat onze beveiligingsmaatregelen regelmatig worden gecontroleerd.

We slaan de gegevens niet langer op dan nodig is. Dit betekent dat we uw gegevens verwijderen als wij ze niet meer nodig hebben, met uitzondering van gegevens die wij langer moeten bewaren omdat de wet ons daartoe verplicht, zoals gegevens voor de belastingautoriteiten.

Websites van derden

Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die via links met onze website zijn verbonden. We kunnen niet garanderen dat deze websites uw persoonlijke gegevens op een betrouwbare en veilige manier verwerken. Lees voordat u dergelijke websites bezoekt altijd de privacyverklaring van deze websites voor meer informatie over hoe zij omgaan met uw gegevens.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

We kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. Het is raadzaam om deze privacyverklaring regelmatig te raadplegen.

Inzage, correctie, wijziging en verwijdering van uw gegevens

Als u uw gegevens wilt inzien, wijzigen of verwijderen, of contact met ons wilt opnemen over deze privacyverklaring, kunt u dit doen via de contactgegevens hieronder.

Uitgeverij Oostenwind
Tweede Jacob van Campenstraat 101
1073 XP Amsterdam,
Nederland
email: privacy at oostenwind dot org

Wanneer u een verzoek indient voor inspectie, correctie, wijziging of verwijdering
zorgen we ervoor dat uw aanvraag binnen vier weken wordt verwerkt. Als we dat niet binnen deze periode kunnen, zullen we u op de hoogte stellen.

Om misbruik te voorkomen, vragen wij u om zich te identificeren wanneer u aanvraag bij ons indient met betrekking tot uw persoonsgegevens.

Klachten

Uiteraard helpen wij u graag als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonlijke gegevens. Als u desalniettemin niet tevreden bent met onze acties, hebt u volgens de privacywetgeving het recht om een klacht in te dienen bij de Nederlandse Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Nederlandse Autoriteit Persoonsgegevens.

Inwerkingtreding

Deze privacyverklaring is op 1 mei 2018 van kracht geworden.